Jean-Pierre STIRBOIS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 15-04-1986 : Група на Европейската десница - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 15-04-1986 : Front national (Франция)

Заместник-председател 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO)

членове 

  • 26-07-1984 / 15-04-1986 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти