Roger GAUTHIER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-03-1986 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-03-1986 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 21-01-1987 / 03-12-1987 : Делегация за връзки с Югославия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

Заместник 

  • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите