Anselmo GUARRACI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito socialista italiano (Италия)

Заместник-председател 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Магреба
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Магреба

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)

Заместник 

 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по институционални въпроси