Guy Jean GUERMEUR : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 31-03-1993 / 18-07-1994 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 31-03-1993 / 18-07-1994 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 21-04-1993 / 13-07-1993 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-06-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 13-07-1993 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико