Nikolaos GAZIS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

членове 

  • 26-07-1984 / 08-10-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Югославия
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Югославия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост