Natalino GATTI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Асамблея на Португалската република
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа - Група II

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика