Roland GOGUILLOT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 16-04-1986 / 24-07-1989 : Група на Европейската десница - Член

Национални партии 

  • 16-04-1986 / 24-07-1989 : Front national (Франция)

Заместник-председател 

  • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)

членове 

  • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
  • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

  • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта