Seán FLANAGAN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по проверка на пълномощията
  • 12-02-1985 / 08-09-1985 : Делегация за връзки със страните от Машрека
  • 09-09-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Канада
  • 11-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Машрека
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество