Bruno FERRERO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 31-01-1988 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 31-01-1988 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

членове 

  • 09-02-1988 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 13-06-1988 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

  • 09-02-1988 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 09-02-1988 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите