Ove FICH : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 10-02-1985 : Група на социалистите - Член
  • 11-02-1985 / 05-10-1986 : Група на социалистите - Заместник-председател
  • 06-10-1986 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialdemokratiet (Дания)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии