António José FERNANDES : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Renovador Democratico (Португалия)

членове 

  • 16-01-1986 / 10-06-1986 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 10-06-1986 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка