André FOURÇANS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 22-04-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 22-04-1996 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Adhérents directs (Франция)

членове 

 • 08-05-1996 / 21-10-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-10-1996 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 08-05-1996 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 18-09-1996 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи