Jean-Pierre ROUX : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 31-03-1987 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 31-03-1987 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 26-07-1984 / 13-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Асамблея на Португалската република
  • 14-11-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1987 / 31-03-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии