Pino ROMUALDI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 22-05-1988 : Група на Европейската десница - Заместник-председател

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 22-05-1988 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Италия)

членове 

 • 26-07-1984 / 17-04-1986 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 26-07-1984 / 17-04-1986 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 22-05-1988 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 21-01-1987 / 22-05-1988 : Комисия по политически въпроси

Заместник 

 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 22-05-1988 : Комисия по институционални въпроси