Bodil BOSERUP : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Ковчежник

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistisk folkeparti (Дания)

Заместник-председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите

Заместник 

  • 26-07-1984 / 09-10-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 10-10-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 09-09-1985 / 23-04-1986 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 24-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите