Beate Ann BROOKES : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

  • 20-07-1979 / 09-07-1981 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 10-07-1981 / 23-07-1984 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта