Georges de BRÉMOND d'ARS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 29-11-1994 / 12-03-1997 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 13-03-1997 / 30-06-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 21-10-1995 : Union pour la démocratie française - Clubs Perspectives et Réalités (Франция)
 • 22-10-1995 / 30-06-1999 : Union pour la démocratie française - Parti populaire pour la démocratie française (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 12-09-1994 / 29-04-1996 : Подкомисия по парични въпроси
 • 29-05-1995 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния