Jürgen BRINCKMEIER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 28-11-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 28-11-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1984 / 28-11-1984 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 26-07-1984 / 28-11-1984 : Комисия по транспорт
  • 26-07-1984 / 28-11-1984 : Комисия по бюджетен контрол