Bernardo BAYONA AZNAR : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Канада
  • 21-01-1987 / 05-07-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

Заместник 

  • 14-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии