Carlos Manuel BENCOMO MENDOZA : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Grupo Mixto Senado (Испания)

Заместник-председател 

  • 21-01-1987 / 05-07-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 05-07-1987 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

  • 24-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране