Heinrich AIGNER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Комисия по бюджетите