Antonino BUTTAFUOCO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската десница - Заместник-ковчежник

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Италия)

Заместник-председател 

  • 23-05-1985 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Япония
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

  • 26-07-1984 / 22-05-1985 : Комисия по транспорт
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони