Dimitrios ADAMOU : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 18-09-1987 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 18-09-1987 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Гърция)

Заместник-председател 

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Кипър
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Кипър

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Делегация за връзки с Кипър

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Комисия по транспорт и туризъм