Hubert Jean BUCHOU : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 04-04-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 04-04-1987 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони

Заместник 

  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране