Jean-Paul BACHY : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 23-06-1988 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 23-06-1988 : Parti socialiste (Франция)

Председател 

  • 26-10-1987 / 23-06-1988 : Делегация за връзки с Израел

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Канада
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Канада
  • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив
  • 21-01-1987 / 23-06-1988 : Комисия по социални въпроси и заетост

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 21-01-1987 / 23-06-1988 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта