Aldo BONACCINI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Израел
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Израел
  • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 10-10-1984 / 16-01-1985 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии