Magdeleine ANGLADE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 11-10-1987 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 12-10-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член на бюрото

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 07-02-1988 : Centre national des indépendents et paysans (Франция)
 • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Centre national des indépendants (Франция)

Заместник-председател 

 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 22-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените
 • 20-02-1987 / 18-12-1987 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси