Erik Bernhard BLUMENFELD : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения