Terrence J. (Terry) PITT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 03-10-1986 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 03-10-1986 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 26-07-1984 / 03-10-1986 : Комисия по бюджетите
  • 26-07-1984 / 03-10-1986 : Комисия по бюджетен контрол
  • 12-02-1986 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 26-07-1984 / 11-09-1984 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 12-09-1984 / 03-10-1986 : Комисия по развитие и сътрудничество