Philipp von BISMARCK : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

членове 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа - Група I

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси