Luc Ch.H. BEYER DE RYKE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 12-12-1985 : Група на либералите и демократите - Член
 • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti réformateur libéral (Белгия)

Председател 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Турция
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси