Jan KLINKENBORG : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 28-07-1988 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 28-07-1988 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
 • 21-01-1987 / 28-07-1988 : Комисия по транспорт и туризъм

членове 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1987 / 28-07-1988 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1987 / 28-07-1988 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони