Robert C. BATTERSBY : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Група на Европейските демократи - Член
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 16-11-1984 / 16-01-1986 : Комисия по правата на жените

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 18-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони