Rudi ARNDT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Председател

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите

Заместник 

  • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол