Giuseppe AMADEI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член на бюрото

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito socialista democratico italiano (Италия)

Председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите

членове 

  • 26-07-1984 / 27-07-1984 : Комисия по институционални въпроси
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони