Francisco Pinto BALSEMÃO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 12-01-1986 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 12-01-1986 : Partido Social Democrata (Португалия)