Fritz GAUTIER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 12-02-1987 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 12-02-1987 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 21-01-1987 / 12-02-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони