Victor ABENS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Група на социалистите - Заместник-председател
  • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Люксембург)

Заместник-председател 

  • 11-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите