Roger FAJARDIE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 25-08-1987 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 25-08-1987 : Parti socialiste (Франция)

Председател 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Израел
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Израел
  • 21-01-1987 / 25-08-1987 : Делегация за връзки с Израел

Заместник-председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

членове 

  • 21-01-1987 / 25-08-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 25-08-1987 : Комисия по политически въпроси