Ioannis BOUTOS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 31-07-1985 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 01-08-1985 / 09-03-1986 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 10-03-1986 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 31-07-1985 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)
 • 01-08-1985 / 24-07-1989 : Ανεξάρτητος (Гърция)

членове 

 • 26-07-1984 / 17-02-1986 : Комисия по политически въпроси
 • 19-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 24-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони