Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Bündnis 90/die Grünen (Германия)

членове 

 • 21-07-1994 / 30-09-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 30-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 12-05-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)