Anne ANDRÉ-LÉONARD : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 12-11-1985 / 12-12-1985 : Група на либералите и демократите - Член
 • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 12-11-1985 / 24-07-1989 : Parti réformateur libéral (Белгия)

Заместник-председател 

 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 13-11-1985 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Канада
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 13-11-1985 / 19-02-1986 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 13-11-1985 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 20-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони