Anne ANDRÉ-LÉONARD : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-12-1991 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti réformateur libéral (Белгия)

членове 

  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека

Заместник 

  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените