Anne ANDRÉ-LÉONARD : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 14-04-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 15-04-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti réformateur libéral (Белгия)

членове 

 • 21-07-1994 / 27-10-1995 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-1995 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 27-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 27-10-1995 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив