Gérard BENHAMOU : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Parti radical (Франция)

членове 

  • 14-10-1987 / 13-06-1988 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 13-06-1988 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

Заместник 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения