Jean BESSE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 09-03-1986 : Група на социалистите - Член
 • 10-03-1986 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член на бюрото

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti socialiste (Франция)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Япония
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Япония
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Япония
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения