Denis BAUDOUIN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Франция)

Председател 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Магреба
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите

Заместник 

  • 26-07-1984 / 14-01-1985 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 15-01-1985 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта