Hans-Joachim BECKMANN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-08-1988 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 15-08-1988 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество