Sylvester BARRETT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

Заместник-председател 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост