Otto BARDONG : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 27-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
  • 28-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Квестор 

  • 20-07-1994 / 13-01-1997 : Европейски парламент
  • 20-07-1994 / 13-01-1997 : Бюро на Европейския парламент
  • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Европейски парламент
  • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 20-07-1994 / 13-01-1997 : Квестори
  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
  • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
  • 14-12-1995 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
  • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
  • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Квестори
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Русия
  • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия
  • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Делегация за връзки с Русия
  • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия
  • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия